Förtroendevalda

Amaterasu Aikidoklubb

Lidingö

Förtroendevalda

Hasan Shamia - Ansvarig instruktör för barngruppen, Biträdande instruktör för vuxengruppen & webmaster.

hasan.shamia@gmail.com


Jalal Assadollah Zadeh - Ordförande och klubbens huvudinstruktör

jalle.azadeh@telia.com


Stephan Kalmus -instruktör och klubbens revisor

kalmus.stephan@gmail.com


Tobias Andersson - Kassör tillika styrelseledamot  


Emil Åslund -  Sekreterare, Styrelseledamot tillika mediaansvarig


Lorentz angriper med kniv.

Klubbens stadgar hittar du här.

[Vill du ha information via e-post? Det vore bra om vi kunde skicka terminsbrevet och annan information per e-post till så många som möjligt. Skicka ett e-mail till Max Korkkinen, 0733-580 973]

[