Förtroendevalda

Förtroendevalda

Hasan Shamia - Ansvarig instruktör för barngruppen, Biträdande instruktör för vuxengruppen & webmaster.

hasan.shamia@gmail.com


Jalal Assadollah Zadeh - Ordförande och klubbens huvudinstruktör

jalle.azadeh@telia.com


Stephan Kalmus -instruktör och klubbens revisor

kalmus.stephan@gmail.com


Tobias Andersson - Kassör tillika styrelseledamot  


Emil Åslund -  Sekreterare, Styrelseledamot tillika mediaansvarig


Lorentz angriper med kniv.