Gradering

Gradering

Förr eller senare ska vi alla gradera, dvs. man får en ny grad. En ny grad kan yttra sig i att man får ett nytt bälte, eller att man får ett diplom.

Bältena finns i olika färger beroende på vilken grad man har och delas bara ut i barngrupperna. I vuxengruppen har man bara vitt bälte tills man får svart. Här kan du se hur man knyter sitt bälte.


Diplomen visar även de vilken grad man har, men på japanskt vis. Det kan tex. stå 6:e kyu, vilket är den första graden man tar i vuxengruppen. Det är alltså vitt bälte.


Hakama

I och med att man tar 3:e kyu, så får man ta på sig de svarta ridbyxorna som ser ut som en kjol. De kallas Hakama. De som har Hakama har visat att de har lärts sig en rimlig fallteknik.

Som med vikning, det finns flera sätt att knyta din Hakama också.Det finns tre sätt vi har sett används i Japan:


• Det första sättet gynnas av Doshu och Aikikai Hombu. Efter att sätta på obi, du sätter på hakama och ta fram himo av hakama och knyta dem två gånger runt kroppen, strax nedanför midjan, med en cross-over på teckensnittet. Ändarna ska stickas in och inte lämnat hängande. Sedan, med Koshi-ita stadigt placerad precis ovanför obi är tillbaka himo träs genom den främre himo från topp till botten och band på framsidan, strax nedanför midjan. Återigen bör ändarna stoppas in och inte lämnas hängande ner. I allmänhet använder det första sättet, men ofta med en bredare obi som slingrar sig runt kroppen med slutet undangömt i, snarare än bunden i en knut.


• Det andra sättet börjar med baksidan, som är bundna vid fronten. Syftet är att få den i läge. Du sätter på hakama och knyta tillbaka först. Då den främre bandet knyts runt kroppen, ungefär samma som i den första vägen. Du sedan knyta den främre himo och trä dem genom bundet tillbaka bandet och gör en knut på framsidan, strax nedanför midjan.


• Den tredje gynnas av japanska universitetsstudenter och liknar det första sättet, med undantag av att den främre bandet är ordentligt instoppad innanför obi och är bundna under hakama, under obi, så att knuten är vid fronten, men är osynlig. Då bakre av hakama sätts på plats och tillbaka är  banden bundna utanför hakama på framsidan på vanligt sätt.


Det är allmänt anses vara en dålig idé att binda din Hakama (eller obi) på baksidan, eftersom det kan orsaka skada under någon ukemi. Om du har problem med din hakama glida ner under praktiken, vissa väljer att slinga banden (särskilt de främre) en extra gång (upp, över och bakom) för att hålla framsidan av Hakama mer säkert på plats. För er som nyligen fått en Hakama kan mer information erhållas här:

-Hur man tar på sig den:

http://csc.columbusstate.edu/eckart/aikido/hakama_tying.pdf

-Hur man viker den:

http://csc.columbusstate.edu/eckart/aikido/hakama_folding.png


Max kastar Micke, med den svarta Hakaman på sig.Graderingen går tillväga så att man tränar in sina tekniker så att de sitter ordentligt, sedan får man visa upp de för instruktören, vilket i vårt fall är Jalal eller Stephan. Hos nybörjare rör det sig oftast om runt 3-4 tekniker och när man kommer upp i graderna kan det röra sig om mer än 20 tekniker. Graderingen avslutas med en ceremoni, där de som blivit godkända får ett diplom med graden som de uppvisat samt ett nytt bälte med den nya färgen (detta senare gäller de som gradera till 11 kyu-7 kyu). Diplom och bälte får eleverna av klubben som tecken på att han/hon klarat sin gradering.

Krav är att Du måste ha betalt medlemsavgiften/träningsavgiften för att få lov att gradera. Tänk också på att Riksidrottsförbundets dopingregler för tävling gäller vid graderingen. Läs mer om detta på sidan: budokampsport.se/antidopingprogram

Det är inget tvång att gradera sig, känner du att du är redo, prata med Jalal eller Stephan. Oftast graderar vi oss vid terminens slut och avslutar med saft och bullar. Efteråt samlas de som vill hos någon i gruppen, äter och har det trevligt.

GRADER:

Barngruppen:

12:e kyu - Vitt bälte

11:e kyu - Gult bälte

10:e kyu - Orange bälte

9:e kyu - Grönt bälte

8:e kyu - Blå bälte

7:e kyu - Brun bälte

Vuxengruppen:

6:e - 1:a kyu - Vitt bälte

1:a - 10:e dan - Svart bälte

3:e kyu - Hakama

För nästa graderingstillfälle läs informationssidan för datum.